1. - Cirurgia sense ingrés

1.1. - Cirurgia major ambulatòria

 • Reparació d'hèrnia inguinal i crural
 • Reparació d'hèrnia umbilical
 • Implantació de catèters venosos de llarga durada
 • Hemorroidectomía
 • Esfinterotomia lateral interna i fistulectomia anal (fístules anals)
 • Tractament de quists pilonidals sacrococcigis
 • Tractament de hidrosadenitis axil · lar, inguinal i perianal
 • Biòpsies ganglionars
 • Exèresi de tumoracions de pell i parts toves
 • Exèresi de tumoracions benignes de mama
 • Ginecomàstia

1.2.- Cirurgia menor ambulatòria

 • Biòpsia d'artèria temporal
 • Biòpsia muscular
 • Biòpsia de nervi sural
 • Biòpsia ganglionar
 • Exèresi de lesions de pell i parts toves sota anestèsia local. (Nevus, quists sebacis, lipomes...)
 • Extracció de catèters venosos implantats
 • Foliculitis axil·lar i inguinal
 • Lligadura elàstica de paquets hemorroïdals
 • Tractament d'ungles encarnades

2.- Cirurgia de la paret abdominal

 • Reparació d'hèrnies inguinals i crurals
 • Reparació d'hèrnies umbilicals
 • Reparació d'eventracions (Hèrnies incisionals)
 • Reparació d'hèrnies diafragmàtiques
 • Reparació d'eventracions d'ostomies
 • Reparació d'altres hèrnies de la paret abdominal
 • Extirpació de tumors de la paret abdominal i altres part toves

3.- Cirurgia hepàtica, biliar i pancreàtica

 • Colecistectomia laparoscòpica i oberta
 • Colangiografia intraoperatòria
 • Exploració instrumental de la via biliar principal i extracció de càlculs de colèdoc
 • Papilotomía i esfinteroplastia transduodenal
 • Derivacions biliodigestives
 • Extirpació de tumors de vies biliars
 • Biòpsia hepàtica laparoscòpica i oberta
 • Hepatectomies
 • Resecció de metàstasis hepàtiques
 • Duodenopancreatectomia cefàlica
 • Pancreatectomia corporocaudal
 • Enucleació de tumors pancreàtics
 • Derivació de pseudoquists de pàncrees
 • Esplenectomia laparoscòpica i oberta

4.- Cirurgia esofàgica i gàstrica

 • Diverticulectomía de Zenker i cricomiotomía
 • Esofagectomía per tumors , per videotoracoscopia i oberta
 • Esofagomiotomía laparoscòpica per Acalàsia
 • Fundoplicatura laparoscòpica per Malaltia per Reflux o Hèrnies de Hiatus
 • Gastrectomia total i parcial per tumors, laparoscòpica i oberta
 • Gastroenteroanastomosi per derivacions gàstriques
 • Vagotomia - piloroplàstia (excepcional)
 • Gastrostomia o jejunostomia per a alimentació

5.- Coloproctologia

 • Colectomia dreta, esquerra, segmentària, subtotal i total, laparoscòpiques i obertes
 • Resecció anterior de recte, laparoscòpica i oberta
 • Resecció abdominoperineal del recte
 • Colostomia i ileostomia
 • Resecció segmentària de budell prim
 • Apendicectomia laparoscòpica i oberta
 • Resecció de diverticle de Meckel, laparoscòpic i obert
 • Resecció de tumors rectals i anals amb tècniques mínimament invasives (TEO-TEM)
 • Hemorroidectomía i tractament conservador de les hemorroides amb corrent polsada (HEMOBYE)
 • Fistulectomia i Reparació de fístules complexes
 • Esfinterotomia interna
 • Plàstia esfínter anal
 • Reparació de rectocele
 • Rectopèxia
 • Tancament d'ostomies

6.- Cirurgia oncològica

 • Procediments quirúrgics encaminats al diagnòstic i al tractament amb pretensió radical o pal·liativa, dels tumors malignes del tub digestiu, fetge, melsa, pàncrees, mama, glàndula tiroide, glàndules paratiroides, glàndules suprarenals, pell i parts toves, ganglis limfàtics, amb tècniques clàssiques o mínimament invasives.
 • Abordatge multidisciplinar amb els serveis d'oncologia mèdica i oncologia radioteràpica, patologia, digestiu o ginecologia.

7.- Cirurgia de la mama

 • Tumorectomia, amb o sense detecció i extirpació de gangli sentinella
 • Mastectomia parcial o radical amb o sense buidament ganglionar axil·lar, amb substitució protèsica si escau.
 • Mastectomia subcutània i pròtesis (conjuntament amb cirurgia plàstica)

8.- Cirurgia Endocrina i Metabòlica

 • Hemitiroidectomia
 • Tiroidectomia subtotal i total
 • Buidament ganglionar cervical
 • Exèresi de quists branquials
 • Exèresi de quist tirogloso
 • Linfangioma quístic
 • Paratiroidectomia
 • Suprarenalectomía
 • Cirurgia de l'obesitat mòrbida i metabòlica
 • Tècniques restrictives (sleeve gastrectomy)
 • Tècniques mixtes (Bypass gàstric)

9.- Cirurgia de pell i parts toves

 • Extirpació de lesions diverses de pell i parts toves
 • Extirpació i biòpsia d'adenopaties (ganglis)
 • Extirpació i biòpsia de tumors de parts toves
 • Extirpació de tumors dèrmics (Epitelioma, carcinomes, Melanoma).
 • Empelts i penjolls de petit format
 • Detecció i extirpació de gangli sentinella en altres patologies que la mamària
 • Buidament ganglionar cervical, axil·lar, inguinal
 • Marsupialització de quist pilonidal sacrococcigi

10.- Cirurgia mínimament invasiva

 • Tots els cirurgians del servei practiquen cirurgia laparoscòpica bàsica :
  • Colecistectomia
  • Apendicectomia
 • Els cirurgians i grups de referència del servei practiquen cirurgia laparoscòpica avançada i altres tècniques mínimament invasives :
  • Cirurgia del reflux gastroesofàgic
  • Cirurgia del Acalàsia
  • Gastrectomia i Esofagectomia
  • Esplenectomia
  • Colectomia per patologia maligna i benigna
  • Suprarenalectomía
  • TEO-TEM en tumors rectals i anals.