• Colectomia dreta, esquerra, segmentària, subtotal i total, laparoscòpiques i obertes
 • Resecció anterior de recte, laparoscòpica i oberta
 • Resecció abdominoperineal del recte
 • Colostomia i ileostomia
 • Resecció segmentària de budell prim
 • Apendicectomia laparoscòpica i oberta
 • Resecció de diverticle de Meckel, laparoscòpic i obert
 • Resecció de tumors rectals i anals amb tècniques mínimament invasives (TEO-TEM)
 • Hemorroidectomía i tractament conservador de les hemorroides amb corrent polsada (HEMOBYE)
 • Fistulectomia i Reparació de fístules complexes
 • Esfinterotomia interna
 • Plàstia esfínter anal
 • Reparació de rectocele
 • Rectopexia
 • Tancament d'ostomies