• Estudis per a la valoració de les condicions físiques per a la dansa.
  • Detecció de possibles alteracions o deficiències que puguin dificultar la pràctica de la dansa.
  • Assistència específica per patologies derivades de la pràctica de la dansa, dins un centre hospitalari multidisciplinari, on es pugui tractar qualsevol patologia de l'aparell locomotor, tant quirúrgica, ortopèdica, preventiva, o amb rehabilitació.
  • Orientació d'exercicis i tècniques per corregir-les. (Amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació)
  • Revisions de control i seguiment dels alumnes de les escoles de dansa.
  • Xerrades formatives per a professors de dansa, alumnes, fisioterapeutes, ballarins professionals.
  • Seguiment dels nens que es dediquen a aquesta activitat amb la possibilitat d'ampliar els tractaments derivats de problemes psicològics o endocrinològics específicament en edats infantils. (Amb la col·laboració del Servei de Pediatria)
  • Hospital Universitari General de Catalunya - Grupo Quirónsalud és el primer centre hospitalari i de referència del nostre país dins l'àmbit de les patologies dels professionals de les arts escèniques i en especial de la dansa.
  • Proposem el concepte de " Ballar amb salut".