Unitat de Podologia i Biomecànica

  • Estudi biomecànic de la petjada
  • Quiropòdia general
  • Plantilles personalitzades Podoactiva
  • Podologia infantil
  • Podologia esportiva