DiaCOTDiaCOT

La UDCOT és la porta d'entrada dels pacients amb patologia de l'aparell locomotor. L´objectiu és proporcionar una atenció personalitzada, integral i de qualitat als pacients amb patologia de l´aparell locomotor.

Millorar l'accessibilitat, augmentar l'activitat clínica, disminuir la demora, per facilitar la continuïtat assistencial i disminuir la variabilitat a la pràctica clínica. A la primera consulta s'atenen les patologies de qualsevol localització de l'aparell locomotor (raquis i extremitats).

L'atenció inclou la realització de:

  • Història clínica i exploració
  • Indicació i/o realització d'exàmens i procediments diagnòstics
  • Indicació, realització i seguiment dels tractaments o procediments terapèutics que necessiti el pacient
  • Derivació a les unitats especialitzades.