Proves preoperatòries incloses dins del mateix procés de la intervenció quirúrgica.