• Totes les tècniques de cirurgia oberta i de procediments endovasculars (mínimament invasius) en patologia arterial i venosa.