• Totes les proves de la nostra especialitat.
  • Pròximament tricograma i possibilitat de dermatoscòpia digital per a patologia capil·lar i pigmentada.
  • Cirurgia microgràfica de Mohs.
  • Altres tècniques quirúrgiques de tumors cutanis.
  • Làser per a patologia vascular i pigmentada incloent tatuatges.