Tractament o seguiment a tot tipus de pacients adults. Els menors de 15 anys són atesos per part d’especialistes pediàtrics.

Atenció a problemes cardiològics: cardiopatia isquèmica, valvulopaties, Arítmies, insuficiència cardíaca...

Es fan visites de consulta externa, hospitalització, procediments d'hemodinàmica (coronaris i cardiopatia estructural), procediments d'electrofisiologia (ablacions i dispositius), imatge cardíaca (ecocardiografia i ressonància magnètica).