• Ecocardiogrames.
 • Ecocardiogrames transesofàgics (amb o sense sedació).
 • Ecocardiograma de "stress" amb Dobutamina (ìnici properament).
 • Resonància Magnètica Nuclear Cardíaca: en col·laboració amb el Servei de Radiodiagnòstic.
 • Estudis Holter.
 • Basculacions.
 • Test de flecainida.
 • Cardioversions.
 • Proves d´esforç convencionals.
 • Proves d´esforç amb Dobutamina.
 • Proves con Dipiridamol: en colaboració amb Medicina Nuclear. Proves diagnòstiques realitzades en el servici o especialitat.
 • Proves d´esforç amb consum de gasos.
 • Coronariografies.
 • Estudi electrofisiològic.