Despatxos en Consultes Externes, gabinet d'endoscòpia i procediments pleurals, gabinet de funció pulmonar.