• PIO o Pressió Intraocular o Pressió de l'ull alta
  • Edat: Es tracta d'una malaltia que es presenta amb més freqüència a mesura que avança la vida i és important realitzar-revisones a partir dels 60 anys o abans si es té algun altre factor de risc.
  • Raça: És molt més freqüent en la raça negra
  • Antecedents familiars: Si vostè té un familiar directe que la pateix és important que realitzi revisions periòdiques
  • DM: Els pacients diabètics presenten amb major freqüència glaucoma
  • Reducció de la pressió de percussió: Si pressió arterial té tendència a estar baixa especialment a la nit és important que ho Posi en coneixement del seu metge
  • Miopia: L'existència d'una miopia moderada predisposa a poder desenvolupar un glaucoma miòpic típic de la asocciación de les dues patologies.