La Unitat d'Hospitalització pediàtrica atén 1700 ingressos anuals, que inclou ingressos des Urgències pediàtriques i els corresponents a les especialitats pediàtriques, a més de Cirurgia Pediàtrica.

El Servei està format per un equip de pediatres i d'infermeria especialitzada, recolzat pels diferents especialistes pediàtrics i amb el suport de tots els serveis diagnòstics del centre, per tal d'aconseguir una assistència integral i de qualitat. Tota l'activitat que es realitza a la Unitat està organitzada d'acord amb un pla de treball estructurat i encaminat a l'orientació diagnòstica i tractament del pacient pediàtric, perseguint el màxim benestar i confort durant l'estada i la humanització orientada al pacient pediàtric.

Les habitacions individuals estan dissenyades perquè els pares o familiars romanguin al costat del seu fill / a durant el temps que dura l'ingrés, per oferir-companyia i vigilància.

L'equip mèdic de Pediatres d'Hospitalització amb suport d'especialistes específics, atén diàriament als pacients i explica el curs de les malalties i les previsions diagnòstiques i terapèutiques. Els passis de visita i Altes hospitalàries també es realitzen durant el cap de setmana.

El suport emocional al pacient i la seva família per part del personal de la Unitat en el procés d'ingrés és prioritari. S'afavoreix l'ambient de tranquil·litat i confiança, establint una estreta col·laboració entre la família i el personal sanitari per a la recuperació ràpida de l'estat de salut del nen / a.