Un equip de pediatres i infermeres controla l‘evolució del nen des del naixement fins a l’adolescència. La seva tasca es detectar i solucionar els problemes i les malalties que puguin sorgir en aquesta etapa, incidint de manera preferencial sobre la prevenció de la malaltia i el control del desenvolupament. S’ofereix una atenció propera i personalitzada per tal que els pares puguin plantejar els dubtes que tinguin en un entorn de màxima confiança i s’actua de formar coordinada amb els diversos especialistes del servei de Pediatria.

 • Dr. Isidre Casals Alsina. Especialista en pediatria. Coordinador de les consultes externes de Pediatria
 • Dr. Josep Lluis Arimany Montaña. Especialista en pediatria. Responsable de la Unitat de Vacunologia
 • Dra. Maria Ángeles Rivas Fernandez . Especialista en pediatria. Consultes externes de Pediatria
 • Dra. Mariayelena Maldonado Smith. Especialista en pediatria. Consultes externes de Pediatria.
 • Dra. Laura Basso Ronconi. Especialista en Pediatria.Consultes externes de Pediatria i Servei d’Urgències Pediàtriques
 • Dra. Yanet Perez Rios. Especialista en Pediatria. Consultes externes de Pediatria i servei d’Urgències Pediàtriques
 • Dra. Irene Ruiz Botia. Especialista en Pediatria. Consultes externes de Pediatria
 • Dra.Ana Diez Izquierdo. Especialista en Pediatria.Consultes externes de Pediatria
 • Dra. Oneidy Aponte .Especialista en Pediatria i Neonatologia. Consultes externes de Pediatria i Servei de Neonatologia
 • Dra. Yamali Venera Lascar. Especialista en Pediatria. Consultes externes de Pediatria i servei d’Urgències Pediàtriques
 • Dra. Vanessa Laveglia . Especialista en Pediatria.Consultes externes de Pediatria i Servei de Hospitalització Pediàtrica.
 • Dr. Miquel Alsina Casanova. Especialista en Pediatria i Neonatologia. Consultes externes de Pediatria