• Atenció individualitzada
  • Maneig multidisciplinar amb ampli equip d'especialitats pediàtriques
  • Confirmació de diagnòstic de patologies que requereixen maneig específic i revaloracions per suport familiar, oferint suport psicoterapèutic.
  • Orientació diagnòstica i diagnòstic diferencial amb selecció de proves complementàries complexes.
  • Proves dinàmiques específiques per part d'especialitats pediàtriques.
  • Estudi de Patologies Funcionals amb suport terapèutic i derivació oportuna.
  • Atenció i suport als pacients pediàtrics després d'intervencions quirúrgiques.
  • Suport durant l'estada de les Unitats de Vigilància de la infecció, Seguretat del pacient, Educació del pacient i de la Família i cuina infantil i dietètica.
  • Consultes de seguiment després de l'alta hospitalària
  • Formació mèdica especialitzada acreditada per a la docència teoricopràctica dels Residents de Pediatria des de 2010. També col·labora en la formació dels estudiants de pregrau de la UIC