L'objectiu fonamental del procés de rehabilitació és dur a terme el diagnòstic, el tractament i el seguiment d'aquelles patologies incapacitants, entenent com a incapacitat, aquelles que produeixin una restricció de l'activitat habitual que pugui produir aquesta patologia ja sigui d'origen traumatològic, reumatològic, neurològic, uroginecològic, respiratori, oncològic o vascular.

Els objectius terapèutics que proposa la rehabilitació van encaminats a obtenir la restitució de les funcions perdudes o reduïdes, represa de les activitats prèvies a la lesió i obtenir la màxima integració social i laboral possible dels pacients.

El servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Universitari General de Catalunya compta amb un equip integral de metges rehabilitadors i fisioterapeutes altament qualificats, així com un equipament complet i d'alta tecnologia per poder oferir el millor i més actualitzat pla terapèutic de rehabilitació, treballant de forma interdisciplinària amb els altres serveis que puguin estar implicats en el maneig i tractament dels pacients.