El Servei de Rehabilitació ofereix tractament rehabilitador integral de forma ambulatòria i als pacients ingressats a l'Hospital que així ho necessitin.