Es realitzaran valoracions mitjançant posturografia i tractament individualitzat i grupals per als trastorns de l'equilibri d'origen perifèric.