• Tractament mitjançant exercicis de Kegel, Hipopressius
  • Electroestimulació.
  • Biofeedback