La pandèmia pel virus Covid-19 s'ha presentat de manera abrupta i inesperada i ha provocat un formidable desafiament sanitari de gestió mundial en les diverses facetes de relació: humana, professional i mediambiental.


A l'àmbit de la salut també impacta en les diferents especialitats mèdiques generant incerteses i desafiaments. L'objectiu d'aquestes línies és aclarir dubtes als pacients reumàtics i valorar la repercussió del Covid-19 a les seves malalties. Això ens permet enviar un missatge de tranquil·litat raonable.


Són pacients de risc tots aquells que tenen malalties reumatològiques?


Cada malaltia té el seu mecanisme o procés fisiopatològic de provocar lesions. Aquest també existeix a les diverses malalties reumàtiques que podria fer pensar que cada malaltia pot tenir una susceptibilitat diferent de patir la infecció per Covid-19. Tot i això, fins ara, NO s'ha detectat un increment d'infecció Covid-19 en els diferents reumatismes. Tampoc no s'ha notificat una tendència més gran a la mala evolució dels pacients contagiats.


Els principals factors de risc identificats són: l'edat, les comorbiditats (diabetis, MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), insuficiència renal o cardíaca, l'obesitat i les malalties debilitants com, per exemple, les oncològiques evolucionades o qualsevol que interfereixi en la resposta immunitària satisfactòria.


Algunes malalties reumatològiques són autoimmunes, o afecten el sistema immunològic del pacient (artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren,…). Això el fa especialment vulnerable davant del COVID-19?


Sempre s'ha considerat que les malalties autoimmunes a les fases evolucionades són més susceptibles a les infeccions. Això no és així en la immensa majoria de pacients amb malalties autoimmunes ja que per sort, els controls i els tractaments han permès que no es deteriori el sistema immunològic i, per tant, l'organisme.


El nombre reportat d'infeccions per Covid-19 en pacients autoimmunes reumatològics no és superior a la mitjana. Cal assenyalar, però, que no s'ha dissenyat un estudi epidemiològic específic.


Com actuar si un pacient amb malaltia reumatològica es contagia


El protocol d’actuació és el mateix que per a qualsevol altre pacient. Si presenteu febre, tos persistent, dispnea (ofec), malestar general o abatiment, amb diarrea o sense, heu de consultar el vostre metge de capçalera. Si l'ofec, la febre o el deteriorament físic és rellevant ha d'acudir al centre hospitalari. Als centres d'atenció sanitària es valorarà, a través d'història clínica i exploració física, la realització d'analítica, Rx de tòrax o PCR, detecció en fosses nasals i/o mucosa orofaríngia de presència de Covid-19. A partir d'aquestes dades es planifica el tractament a casa o a l'hospital.


Quins riscos corre el pacient reumàtic que utilitza fàrmacs immunosupressors o biològics en el tractament de la malaltia?


Fins avui no s'ha descrit que aquests pacients siguin un grup risc per desenvolupar formes greus de la malaltia causada pel coronavirus covid-19. Però l'actuació mèdica sempre ha de ser prudent i actuar amb les màximes precaucions per prevenir el contagi i actuar anticipadament si es produeix.


Alguns estudis publicats mostren un cert efecte protector o preventiu de la infecció per Covid-19 d'alguns dels fàrmacs que es fan servir en algunes malalties inflamatòries articulars. Els antimalàrics en són un exemple.


També es disposa de dades teòriques de fàrmacs que s'utilitzen en aquestes malalties que modifiquen favorablement la resposta inflamatòria en les formes greus per infecció Covid-19 com són els inhibidors de la IL-6, o IL 1, els jakinibs, la colxicina, els calcineurítics,… L'ús d'aquests fàrmacs s'estableix a nivell hospitalari dins de protocols consensuats a cada centre.


Hi ha diferents assaigs clínics en desenvolupament per respondre al grau de protecció d'aquests medicaments.


Fins ara, no cal suspendre cap tractament prèviament establert si no és per una justificació detectada pel Reumatòleg que valori el cas.


Consells saludables per als malalts reumàtics en el confinament aplicables a bona part de la població:


a) Prendre aliments amb calci i vitamina D

b) Aprofitar el sol de patis i balcons

c) Realitzar exercici físic diari adaptat a cada edat i possibilitats

d) Mantenir-se connectat amb familiars i amics

e) Disposar d'un calendari amb horaris de tasques i rutines

f) No oblidar les mesures higièniques d'autoprotecció: rentar-se les mans assíduament, mantenir la distància personal, ús de la màscara, no descuidar-se la medicació i contactar amb el metge davant de qualsevol dubte

g) Buscar sempre un suport emocional i, sobretot, oferir-lo a qui ho sol·liciti

h) Seguir les mesures de confinament