• Colaboració en els estudis i projectes de la Societat Española de Reumatologia