Dr. Homedes

Christian Homedes Pedret

Metge Especialista
Especialitat: Neurologia
Especialitat: Neurologia
Hospitals on treballa:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Especialitats que atén:
  • Neurologia

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (2003-2009)

Programa de formació MIR en l'especialitat de Neurologia a la Ciutat Sanitària Universitària de Bellvitge (2010-2014)

Fellowship en Malalties Neuromusculars a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Formació en patologia neuromuscular i electromiografia; electroneurografia, electromiografia, electromiografia de fibra única SFEMG. (2014-2017)

Diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut (2014-2016)

Màster en Metodologia de la investigació en Ciències de la Salut (2016-2018)

SITUACIÓ PROFESSIONAL

Des 2017: Subinvestigador a la Unitat d'Investigació Clínica (UDIC), liderat pel Dr. Balaguer a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Realització d'assaigs clínics en fase I, II i III en malalties neurodegeneratives (malaltia d'Alzheimer, malaltia de Parkinson, Paràlisi Supranuclear Progressiva, Insuficiència cardíaca i deteriorament cognitiu, etc.).

Des 2016: Neuròleg al Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Neurologia general en consultes externes i planta d'hospitalització i realització d'estudis electromiogràfics.