MónicaEgea Palma

Logopeda
Informació general

FORMACIÓ ADDICIONAL

 • 2019: Curs "Optimització del tracte vocal en alteracions de la veu i de la parla" a càrrec d’Inés Bustos pel Col·legi de Logopedes de Catalunya.
 • 2018: Simposi de Veu Artística i Salut Vocal. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • 2018: Curs "Neuropatofisiologia de la parla: un repte fonoaudiològic". Centre Internacional de Formació Contínua, UManresa.
 • 2017: Curs Clínic Avançat sobre "Terapia Myofuncional"a càrrec del Dr. Germán Ramírez. Societat d’Odontologia Neurofocal Integrativa.
 • 2016: Curs "Flueix el cos, flueix la parla. Taller d'introducció a la tècnica Alexander per a logopedes" . Col·legi de Logopedes de Catalunya.
 • 2014: Curs "Cos, moviment, acció i expressió. L'Educació Somàtica i el Mètode Feldenkrais: recurs d'educació del cos per la salut , l'aprenentatge i la creativitat docent" (30h) Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • 2013: Curs "Anquiloglosia: Efectos y repercusiones en el desarrollo del niño"Hospital Sant Joan de Déu.
 • 2012: Curs de Posturologia Integrativa (72h). Centre Mèdic de Salut Integral KenZen.
 • 2011: Curs"Síndrome del respirador bucal: una visión clínica de la lactancia materna"Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
 • 2010: Phono-surgery Course a càrrec de Romain Perouse i Bruno Colombeau. Saint Joseph Hospital, in Lyon, France.
 • 2010: strong>IV Curs de Diagnòstic i Cirurgia Funcional de les Lesions Benignes de Cordes Vocalsa càrrec de Ferran Ferran Vilà i Cori Casanova Barberà. Hospital General de Catalunya.
 • 2009: Curso de Odontología para Bebés. Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
 • 2009: Curs d’Estimuloteràpia Programada i El Multifunction System del Dr. Durán Von Arx. Proclinic.
 • 2008: Curs de Fonocirurgia i rehabilitació vocal en paràlisi unilateral de corda vocal en abducció i insuficiències glòtiques (vergetures, cicatrius)a càrrec de Cristina Arias Marsal i Tatiana Botella Arias. Hospital General de Catalunya.
 • 2006: Curs de Disfuncions Orofacials (Nivell II).Col·legi de Logopedes de Catalunya.
 • 2004: Curs de Disfuncions Orofacials" (Nivell I). Col·legi de Logopedes de Catalunya.
 • 2002:Curs "De les dificultats per llegir i escriure a la dislèxia)
Experiència
 • 2018 – Actualitat:Logopeda del Servei ORL de l’Hospital General de Catalunya.
 • 2009 – 2017: Intervenció clínica com a logopedaen motricitat orofacial i trastorns de la parla amb pacients en edat pediàtrica i Instructora de l’alumnat d’Odontopediatria a la Clínica Universitària d’Odontologia de la UIC (Universitat Internacional de Catalunya).
 • 2013 – 2014: Logopeda a consulta privada de Barcelona. Casos parla, veu i TMF.
 • 2005 – 2013: Intervenció com a logopeda en trastorns específics de la veu, trastorns de la parla i el llenguatge i TMF al Centre A.R.A.L de Terrassa.
 • 2005 – 2011: Logopeda al centre de Psicologia i Logopèdia ARIDANE (Sabadell).
 • 2002 – 2005: Logopeda a ISEP Clínic Terrassa (Institut Superior d’Estudis Psicològics).
 • 2000 - 2002: Assistències temporals com a logopeda al Centre de Rehabilitació, Logopèdia i Psicologia l’EIVAX.
Titulació
 • 2015: Graduada en Logopèdia (retitulació) per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • 2005: Postgrau en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • 2003: Postgrau en Trastorns del Llenguatge Escrit. Dislèxia. ISEP Formació(Institut Superior d’Estudis Psicològics).
 • 2000:Diplomada en Logopèdia per la Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigació i docència

Investigació i producció científica

 • 2017: Conferència "Fre lingual curt, cal tractar-lo sempre?"Facultat de Psicologia, Ciències
 • del’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • 2016: Participació com a ponent en les IV Jornades de Formació de l'Associació Catalana de Professionals dels CREDA. Comunicació sobre el "Diagnòstic i Tractament sobre la Síndrome del Respirador Oral".
 • 2014: Participació com a ponent en la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría IV Reunión de la Sociedad Portuguesa de Odontopediatría y II Reunión Ibérica de Odontopediatría. Comunicacions sobre: "Alteraciones del sistema orofacial: cómo conseguir un equilibrio morfofuncional del S.E." "Signos de alerta para la detección de problemas orofaciales en el paciente odontopediátrico"
 • 2011: Participació com a ponent en les6es Jornades de Logopèdia i Odontologia a Barcelona. Comunicació sobre "L'atenció clínica interdisciplinària de les disfuncions orofacials en edat pediàtrica"
 • 2009: Participació en les5es Jornades de Logopèdia i Odontologia a Barcelona "Noves perspectives en l’abordatge logopèdic amb adults" (Pòster)
 • 2007: Participació com a ponent en les4es Jornades de Logopèdia i Odontologia a Barcelona. Comunicació sobre " Teràpia Miofuncional i Odontopediatria"

Docència


 • 2016 - Actualitat:Professora col·laboradora del Grau de Logopèdia de la Fundació
 • Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Assignatura: "Trastorns de la parla i de la deglució".
 • 2014 – Actualitat: Professora del "Curs d'Actualització sobre les alteracions estructurals i
 • funcionals del Sistema Orofacial" al Màster d'Odontopediatria de la Universitat Cardenal
 • Herrera de València (CEU)
 • 2013 – Actualitat: Professora col·laboradora del Grau d'Educació Infantil de UManresa. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya. Assignatura: "Educació Vocal i Tècniques de Comunicació".
 • 2010 – Actualitat: Professora del curs "Logopedia aplicada al diagnóstico y tratamiento de las
 • disfunciones orofaciales en el paciente odontopediátrico" al Màster d’Odontopediatria de la
 • Facultat d’Odontologia. Universitat de Barcelona.
 • 2009 - 2019Professora del taller pràctic de Disfonia Infantil de les "Jornades monogràfiques en
 • intervenció logopèdica en trastorns de la veu" de la Fundació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
 • 2018: Xerrades per a logopedes del CREDAC Pere Barnils: "Nous enfocaments en el tractament de les disfuncions orofacials". "Guia d'exploració i diagnòstic dels òrgans i de les funcions principals que componen el Sistema Orofacial"
 • 2016: Curs de formació continuada per a odontòlegs, odontopediatres i ortodoncistes: "Abordatge del pacient odontopediàtric amb disfuncions orofacials". Universitat Internacional de Catalunya.
 • 2012: Seminari sobre Teràpia Miofuncional en el Curs d'Adaptació al Grau en Logopèdia. Fundació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • 2011: Professora del curs per a logopedes: "Curs bàsic de detecció i tractament de les alteracions orofacials en la infància i l’adolescència. 2na part" al CREDAC Pere Barnils.
 • 2010: Professora del curs per a logopedes: "Curs bàsic de detecció i tractament de les alteracions orofacials en la infància i l’adolescència. 1ra part" al CREDAC Pere Barnils
 • 2009 – 2016: Professora de diferents cursos d’actualització professional per a logopedes. Fundació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

 • 2004 – 2017: Professora col·laboradora de Logopèdia del Departament d’Odontopediatria. Seminaris de Logopèdia en l’Àrea d’Odontologia Preventiva. Universitat Internacional Catalunya.