NúriaFreixas López

Metge Especialista
Especialitat:
Cirurgia General i Digestiva
Especialitats:
 • Cirurgia General i Digestiva
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari General de Catalunya
Informació general

Especialitats:

 • Coloproctologia.
 • Cirurgia oncològica càncer colorectal.
 • Cirurgia de l'endometriosi profunda
Experiència
 • Metge Intern Resident Departament Cirurgia general i Aparell Digestiu, Hospital Santa Creau I Sant Pau, Barcelona, 10 de maig de 2008 al 19 de maig de 2013. Cap de Servei: Pr Dr M Trias.
 • Estada al centre d' excel.lència "St Mark's Hospital" de Londres (UK), Abril- juny 2012. Director del centre: Pr Dr R. Philips. Metge Adjunt de Guàrdies Departament de Cirurgia General i Aparell Digestiu, Hospital Santa Creau I Sant Pau, Barcelona, 19 de maig de 2013. Cap de Servei: Pr Dr M Trias.
 • Metge Adjunt Departament Cirurgia general i Aparell Digestiu, Unitat de Proctologia, Hospital Santa Creau I Sant Pau, Barcelona, 1 de novembre de 2013 fins 30 juny 2014. Cap de Servei: Pr Dr M Trias..
 • Metge Adjunt de Guàrdies Departament de Cirurgia General i Aparell Digestiu, Hospital Mosiès Broggi Sant Joan Despí, Sant Joan Despí. 1 d' abril 2014 fins 14 setembre 2014. Cap de Servei: Dr. P. Barrios.
 • Metge Adjunt Departament de Cirurgia General i Aparell Digestiu, Hospital General de Granollers. 1 d' octubre 2014 fins 31 desembre 2014. Cap de Servei: Dr. JM Badia. Metge Adjunt de la Unitat de Coloproctologia del Departament de Cirurgia General i Aparell Digestiu, Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès. 12 de desembre 2014 fins actualitat. Cap de Servei: Dr. J. Roura.
Titulació
 • 2001-2007: Llicenciatura en Medicina per la Universitat de Bareclona (UB), juny 2007 Juliol 2006: Estada d' un mes durant la llicenciatura de Medicina al Departament de Cirurgia General de l' hospital "Spedali Civili di Brescia" (Itàlia)
 • Grau d' especialització en Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu. Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Universitat Autònoma de Bracelona, Barcelona, 10 de maig de 2013.
 • Màster en "Tècniques quirúrgiques endoscòpiques". Universitat Autònoma de Barcelona. Director de Màster: Pr Dr EM Targarona. Octubre 2012 - juny 2013. Projecte de màster: " Comparació resultats del tancamemt precoç versus tardà de les ileostomies laterals després de la cirurgia del recte"..
Tècniques
 • Laparoscòpia avançada de còlon i recte.
 • Aplicació de plaquetes i plasma per al tractament de les fístules anals complexes
 • Ecografia endoanal per a l'estudi de les fístules anals
 • Ecografia endorrectal per a estadiatge de tumors rectals
Investigació i docència

Cursos:

2008:

 • Participació en cursos i seminaris per accés al Doctorat, Facultat de Medicina Hospital de Sant Pau, Univeristat Autònoma de Barcelona. (UAB) 2009: Participació en cursos i seminaris per accés al Doctorat, Facultat de Medicina Hospital de Sant Pau, Univeristat Autònoma de Barcelona. (UAB)
 • XCII Curs de l' Escola de Patologia Digestiva Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, 12-13 Novembre 2009) XII "Curso de Cirugía de la Hernia Inguinal para Residentes", Hospital de Getafe (Madrid, Octobre 2009)

2010:

 • Curs Bàsic de Protecció Radiòlogica, Generalitat de Catalunya (Gener 2010) "1st European Conference on Microsurgery", Hospital de la Santa Creu I Sant Pau (Barcelona, 4-5 març 2010) XCIII Curso de l' Escola de Patologia Digestiva Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, 18-19 Novembre 2010)

2011:

 • XCIV Curs de l' Escola de Patologia Digestiva Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, 17-18 Novembre 2011)

2012:

 • "XX Jornadas Internacionales de Coloproctologia "(Baiona, 22-24 Febrer 2012)
 • "2nd European Conference on Microsurgery", Hospital de la Santa Creu I Sant Pau (Barcelona, 1-2 Març 2012)
 • CXXXIX Curs ATLS (Advanced Trauma Life Support". Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell, 22-24 de març 2012)
 • "Postgraduate Teaching Term" al St Mark's Hospital (Londres, 08 maig 2012 a l' 01 juny 2012)
 • "Management of Complex Colorectal Cancer Study Day" al St Mark's Hospital (Londres, 24 maig 2012)
 • "XXIII Curso de formación endoscópica para residentes de 4º y 5º año". Associació Espanyola de Cirurgia. (Castelló, 2-5 octubre 2012)
 • XCV Curs de l' Escola de Patologia Digestiva Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, 22-23 Novembre 2011)
 • Participació al "29 Congreso National de Cirugía. (Madrid, 12-15 novembre 2012)

2013:

 • 2a Edició "CURSO ONLINE DE LA OBESIDAD PARA RESIDENTES" de l' Associació Espanyola de Cirurgia. (2012-2013)
 • Participació al " 21th EAES congress Vienna" (Viena, 10-22 Juny 2013)
 • Participacó a la "XIX Reunión Nacional de Cirugía" (Burgos, octubre 2013)

2014:

 • Participació al " 30 Congreso Nacional de Cirugía. (Madrid, novembre 2014)
 • Participació al " 22th EAES congress Paris" (Paris, juny 2014)

2015:

 • XXX VIII Curs DSTC – Definitive Surgery for Trauma Care . Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell, 11-13 de juny 2015)

2017:

 • "MUSEC. Modular Ultrasound Estes Course". Althaia – Hospital de Manresa (Manresa, 27 maig 2017)

2018:

 • "17º Curso Teórico-Práctico de Ecografía Anal y Rectal INTERNACIONAL Hospital Virgen del Rocío. (Sevilla, 4-5 octubre 2018)
 • "MET Recursos en Cirugía Colorrectal Laparoscópica" Hospital Universitari Josep Trueta (Girona, 20-21 novembre 2018)

2019:

 • "7º Curso de Actualización y Formación en cirugía colorrectal" Hospital Universitari de Bellvitge/ Hospital Universitari Vall d' Hebron. (Barcelona, Febrero 2019)
 • " 4º workshop Fistula Perianal compleja". Hospital Virgen del Rocío. Sevilla, 27-29 nov 2019
 • " VII jornada de ginecología Doctor Leira " (Curs endometriosi), Hospital General de Catalunya. 04 octubre 2019. 2021:
 • "3r Curso de Cirugia Transanal en cadaver: TATME . Hospital Josep Trueta (Girona, 18-19 març 2021) 2022: European Masterclass for Nutrution in Surgery. (Madrid, 7-8 octubre 2022)

2023:

 • Webinar de Nutrición Parenteral en el paciente quirúrgico en el contexto de los protocolos ERAS. (Online, 18 gener 2023)

Col.laboracions:

 • Curs de Cirugia Laparoscopique avançada: Cirurgia colorectal i cirurgia bariàtrica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. Director Pr Dr EM Targarona.
 • Beca FIS (investigadora principal: Dra. M Carmen Martínez Sánchez). "Estudio de la respuesta al estrés tras cirugía de colon comparando el tratamiento convencional y el método FAST-TRACK en cirugía abierta y laparoscópica. La preparación con método Fast-Track permitirá no objetivar ventajas de la laparoscopia en cirugía de colon?. Estudio clínico"
Publicacions

2012

 • Presentació en fomat vídeo: "Proctocolectomía total endoscópica y reservorio en "J" mediante abordaje "reduced port" en el tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar". 29 Congreso Nacional de Cirugía, 12-15 noviembre 2012, Madrid

2013

 • Presentació en format vídeo: " Reduced port laparoscopic approach to Achalasia". 21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). 19-22 juny 2013.
 • Presentació en format comunicació oral: " Long - term outcome and quality of life after laparoscopic treatment of large paraesophageal hernia. 21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Vienna, 19-22 juny 2013.
 • Presentació en format comuncació oral: " Estudio de la respuesta al estrés tras la cirugía del colon comparando el tratamiento convencional y el método Fast-Track en cirugía abierta y laparoscópica." XIX Reunión Nacional de Cirugía, 23-25 octubre 2013.
 • Presentació en format comunicació oral: " Morbidity after loop ileostomy closure: Influene of time and laparoscopic approach. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Paris, 25- 28 juny 2013
 • Presentació en format comunicació oral: " Morbilitat després del tancament de les ileostomies de protecció: Influència del temps I de l' abordatge laparoscòpic. "30 Congreso National de Cirugía. Madrid, novembre 2014.