RosaBallester Victoria

Metge Adjunt
Especialitat:
Anatomia Patològica
Especialitats:
  • Anatomia Patològica
Hospitals on treballa:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Consulta: Laboratori d'Anatomia Patològica – Planta -2
Horari: Matí-tarda.
Informació general
Experiència

Cinc anys d'experiència laboral a l'Hospital Universitari General de Catalunya del grup QuironSalud.

Titulació

Metge.

Tècniques

Diagnòstic anatomopatològic de patologia mamària, ginecològica, urològica, pulmonar, digestiva, dermatopatologia, patologia endocrina, patologia de cap i coll i citopatologia.

Per això s'utilitzen tècniques H&E, histoquímica, immunohistoquímica, FISH i IFD. Giemsa i Papanicolaou en citologia.

També es realitzen intraoperatòries: per a valoració macrocòpica de marges quirúrgics i/o valoració microscòpica de mostres postcongelació.

Investigació i docència

Participació en la docència dels estudiants de medicina que roten pel servei

Publicacions

"Tecoma de ovario". Posada R, Combalia N, Costa I, Escoda M, Palacio L, Ballester R, Rey M. publicado en Citopat.cat. La revista de la Societat Catalana de Citopatologia. 2014. Vol. 6. pàg 77.

"Tumors germinals gonadals i extragonadals. Trets citomorfològics observats en puncions per aspiració amb agulla fina (PAAF)". Ballester R, Orellana R, García L, Ferran A, Escoda MR, Posada R, Pozo FJ, Rey M, Combalia N. publicado en Citopat.cat. La revista de la Societat Catalana de Citopatologia. 2015. Vol. 7. pàg 82.

"Punción citológica cutánea y subcutánea: Revisión de nuestra serie en los últimos 10 años". Posada R, Combalia N, Olabarri D, Orellana R, Escoda R, Blazquez C, Novell M, Ballester R, Pozo J, Rey M. publicado en Citopat.cat. La revista de la Societat Catalana de Citopatologia. 2015. Vol. 7. pàg 88.

Fibroma esclerótico solitario: Características dermatoscópicas. Setó-Torrent N, Melé-Ninot G, Quintana-Codina M, Ballester-Victoria R. Actas Dermo-Sifiliográficas. 2020.; 111 (9): 773-774.

Listeria??????

Comunicacions i ponències

COMUNICACIONS EN CONGRESSOS I REUNIONS INTERNACIONALS COM A PRIMER FIRMANT:

Comunicació escrita: Pòster: "Universal screening for Lynch Syndrome detection". R Ballester, R Cursa, MC Blázquez, Casalots, MC Ramos, J Vázquez, G Llort, C Yagüe, R Posada, X Pou, P Serret, FJ Andreu. Department of Pathology. Corporació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), Spain. Presentat al XXXI International Congress of International Academy of Pathology and 28th Congress of the European Society of Pathology, realitzat al Congress-Centrum Ost Kölnmesse, Colònia, Alemanya, entre els dies 25 i 29 de setembre de 2016.

COMUNICACIONS EN CONGRESSOS I REUNIONS INTERNACIONALS COM SEGON SIGNANT:

Comunicació escrita: Pòster: "Mutations in the Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) gene in triple-negative breast cancer. Study by pyrosequencing in 60 cases". R. Carrera, J. Vázquez, MC. Rams, C. Blázquez, R. Ballester, FJ. Andreu. Servei de Patologia, UDIAT-CD. Parc Taulí Sabadell-Hospital Universitari (Barcelona). Presentat al 26th European Congress of Pathology, realitzat a Londres, Regne Unit entre el 30 d'agost i el 3 de setembre 2014.

Comunicació escrita: Pòster: "Gonadal and extragonadal germ cell tumours: Cytologic features in Fine-needle Aspiration cytology (FNA)". R. Orellana Fernández, R. Ballester Victòria, MR. Escoda Giralt, R. Posada Càez, L. García Ortiz, Ferran Gibert, N. Combalia Soriano. Parc Tauli Sabadell Hospital, Dept. of Pathology, Spain. Presentat al 27th European Congress of Pathology: Pathology- Breaking barriers in medicine, realitzat al Sava Centar, Belgrade, Sèrbia, entre el 5 i 9 de setembre de 2015.

Comunicació escrita: Pòster: "KRAS and NRAS mutations in metastatic colorectal cancer (CRCm). Analyzed by pyrosequencing". R. Carrea, C. Blázquez, A. Casalots, R. Posada, R. Ballester, X. Pou, J. Vázquez, MC. Rams, FJ. Andreu. Parc Tauli Sabadell Hospital, Dept. of Pathology, Spain. Presentat al 27th European Congress of Pathology: Pathology- Breaking barriers in medicine, realitzat al Sava Centar, Belgrade, Sèrbia, entre el 5 i 9 de setembre de 2015.


Comunicació escrita: Pòster: "El procés de genetic counselling i el genotype-phenotype correlation in a Popliteal Pterigium syndrome. A case report". N Capdevila, Gabau, Ballester, MR Bella, Guitart, Baena, Marín, Lleberia, F Mellado. Serveis de Genètica Clínica Pediàtrica, Patologia, Laboratori, Diagnòstic per la Imatge i Ginecologia i Obstetrícia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat a l'European Society of Human Genetics Conference (ESHG) - European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG) 2016, realitzat a Barcelona, ​​Espanya, entre el 21 i 24 de maig del 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Contribució de BRAF p. MR Bella, R Cursa, X Ara, N Combàlia, FJ Andreu, I Capell, S Barcons, S Pérez, R Ballester, R Orellana, M Rigla. Department of Pathology. Corporació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), Spain. Presentat al XXXI International Congress of International Academy of Pathology and 28th Congress of the European Society of Pathology, realitzat al Congress-Centrum Ost Kölnmesse, Colònia, Alemanya, entre els dies 25 i 29 d'octubre de 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Androgen-secreting stromal luteoma of the ovary: Case report". M Novell, S Grau, Costa, N Combalia, R Ballester, JC Ferreres. Department of Pathology. Corporació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), Spain. Presentat al XXXI International Congress of International Academy of Pathology and 28th Congress of the European Society of Pathology, realitzat al Congress-Centrum Ost Kölnmesse, Colònia, Alemanya, entre els dies 25 i 29 d'octubre de 2016.


Comunicació escrita: Pòster: "Neoplasms arising in endometriosi. Frequency and comparison of ovarian and extraovarian types". I costa, N Combalia, R Ballester, X Pou, O Moreno, J Antoni, JC Ferreres. Department of Pathology. Corporació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), Spain. Presentat al XXXI International Congress of International Academy of Pathology and 28th Congress of the European Society of Pathology, realitzat al Congress-Centrum Ost Kölnmesse, Colònia, Alemanya, entre els dies 25 i 29 d'octubre de 2016.


COMUNICACIONS EN CONGRESSOS I REUNIONS NACIONALS COM A PRIMER SIGNANT:

Comunicació escrita: Pòster: "Listeria monocytogenes: causa d’òbit fetal". R Ballester, R Orellana, R Bella, N Combàlia, M Novell, C Blazquez, L Palau, R Posada, M Rei. Servei de Patologia. UDIAT-CD. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona). Presentat al curs de factors pronòstics del XI Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, realitzat al Palau Firal i de Congressos de Tarragona entre el 13 i 14 de juny de 2014.

Comunicació escrita: Pòster-tauló: "Tumor fibrós solitari hepàtic: Presentació de dos casos". R Ballester Victòria, MR Bella Cueto, FJ García Borobia, N Bejarano Gonzalez, MR Escoda Giralt, RA Posada Cáez, FJ Pou Ariza, M Rei Ruhí. Servei de Patologia. UDIAT-CD. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XXVII Congrés Nacional SEAP-IAP, realitzat al Palau d'Exposicions i Congressos de Santander entre els dies 19 i 23 de maig de 2015.

Comunicació escrita: Pòster: "Tumors germinals gonadals i extragonadals. Trets citomorfològics observats en puncions per aspiració amb agulla fina (PAAF)". R Ballester, R Orellana, L Garcia, Ferran, MR Escoda, R Posada, FJ Pou, M Rei, N Combalia. Servei de Patologia. UDIAT-CD. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al IXè Congrés de la Societat Catalana de Citopatologia, realitzat a l'Hotel Tryp Bellver de Palma de Mallorca entre els dies 29 i 31 de maig de 2015.

Comunicació escrita: Pòster: "Utilitat del Cribratge Universal a la detecció del sd. de Lynch". R Ballester, R Cursa, MC Blázquez, Casalots, MC Ramos, J Vázquez, G Llort, C Yagüe, R Posada, X Pou, P Serret, FJ Andreu. Servei de Patologia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XII Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, realitzat a l’Hotel Melià de Sitges, els dies 3 i 4 de juny de 2016.


COMUNICACIONS EN CONGRESSOS I REUNIONS NACIONALS COM SEGON SIGNANT:


Comunicació escrita: Pòster: "Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans del tracte gastrointestinal: presentació d'un cas i revisió de la literatura". R Posada, Casalots, M Novell, C Blazquez, N Combalia, L Palau, R Ballester, M Rei. Servei de Patologia, UDIAT-CD. Parc Tauli Sabadell-Hospital Universitari (Barcelona). Presentat al curs de factors pronòstics del XI Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, realitzat al Palau Firal i de Congressos de Tarragona entre el 13 i 14 de juny de 2014.

Comunicació escrita: Pòster: "Metàstasi biliars de neoplàsia colorrectal. Dos casos de patologia extremadament rara". Llaquet Bayo H*, Serracant A*, Bejarano N*, Estremiana FS*, Ballester Victòria R**, Montes Ortega N*, G.Borobia FJ*, Navarro S*. *Unitat de cirurgia Hepato-Bili-Pancreàtica. Servei de Cirurgia General i d'Aparell Digestiu. **Servei d'Anatomia Patològica. UDIAT. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. Presentat al 30 Congrés Nacional de Cirúgia, celebrat a Madrid, de l'11 al 13 de novembre de 2014.

Comunicació escrita: Pòster: "Icterícia obstructiva secundària a metàstasi colorectal". Serracant A, Llaquet Bayo H, Bejarano N, G Monforte N, Romaguera A, G Borobia FJ, Labró M, Ballester R, Navarro S. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. Presentat a la XXII Jornada de Cirurgia als Hospitals de Catalunya, celebrada a Palamós el 17 d'octubre del 2014.

Comunicació escrita: Pòster: "Listeria i embaràs. Anàlisi de quatre casos d’infecció en un any". Mutlló Cantarell S., Ramirez Pujades A., Grimau Gallec M., Rodriguez Vicente A., Ribot Lluna L., Costa Pueyo J., Ballester Victoria R.*, Canet Estévez I. Presentat al 8è Congrés Català d'Obstetrícia i Ginecologia, celebrat a Barcelona els dies 29-31 d'octubre del 2014.

Comunicació escrita: Pòster: "Leiomioma del complex areol-mugró. Maneig diagnòstic-terapèutic". Guerrero R., Aparicio O., Font J., Llaquet H., Barcons S., Marquès G., Ballester R., Navarro S. Servei Cirurgia General i AD. Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell). Presentat al 33è Congrés de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària, celebrat a Vigo els dies 16, 17 i 18 d'octubre del 2014.

Comunicació oral: "Carcinoma escatós al llavi: Hi ha algun factor per predir la seva agressivitat?" Herrerías-Moreno J, Yébenes M, Posada, R, Ballester R, Sáez E. Servei de Dermatologia i Servei d'Anatomia Patològica. Hospital Universitari de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Taulí. Presentada a la XXVII Reunió del Grup Espanyol de Dermatologia Quirúrgica, Làser i Oncologia cutània de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, celebrada a Santiago de Compostel·la, els dies 28 i 29 de novembre de 2014.

Comunicació oral: "Melanoma de penis. Tempus fugit". L. de Verdonces, N.Hannaoui, R.Martos, I.Fadil, M.Capdevila, J.Gual, V.Parejo, R.Ballester, JL. Gonzalez, D.Garcia, C. Abad, J. Muñoz, A. Prera, E. Vicente, A.Dominguez, J.Prats. Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Presentada al III Congrés Català d’Urologia celebrat a La Pineda (Vila-Seca) els dies 8, 9 i 10 de maig de 2015.

Comunicació oral: "Estudi retrospectiu de discrepàncies clinicopatològiques en una sèrie autòptica actual". F. X. Pou, S. Forcén, M. Martínez, R. Ballester, M.R. Bella, M. Rey. Servei de Patologia. UDIAT-CD. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentada a les XXXIV Jornades Sanitàries del Vallès, celebrades a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​els dies 15 i 16 de maig de 2015.

Comunicació escrita: Pòster: Carcinoma de cèl·lules fusiformes d'esòfag: Presentació d'un cas i revisió de la literatura. R Posada, A Casalots, C Blazquez, R Orellana, R Ballester, FJ Pou, M Rei. Servei de Patologia. UDIAT-CD. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XXVII Congrés Nacional SEAP-IAP, realitzat al Palau d'Exposicions i Congressos de Santander entre els dies 19 i 23 de maig de 2015.

Comunicació escrita: Pòster: "Puncions citològiques cutànies i subcutànies: Revisió de la nostra sèrie en els darrers 10 anys". R Posada, N Combalia, D Olabarri, R Orellana, R Escoda, C Blazquez, M Novell, R Ballester, FJ Pou, M Rei. Servei de Patologia. UDIAT-CD. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al IXè Congrés de la Societat Catalana de Citopatologia, realitzat a l'Hotel Tryp Bellver de Palma de Mallorca entre els dies 29 i 31 de maig de 2015.

Comunicació oral: "Contribució de l'estudi mutacional de BRAF p.V600E a la detecció de carcinoma papil·lar en punció aspirativa amb agulla fina de tiroide". Mª Rosa Bella Cueto; Ruben Carrera Sales; Ismael Capel Flores; Xavier Ara Mancebo; Francisco Javier Andreu Navarro; Ruth Orellana Fernandez; Neus Combalia Soriano; Mario Prenafeta Moreno; Santi Barcons Vilaplana; Carmen Maria Blazquez Maña; Sandra Perez Aguilera; Mª Carmen Ramos Guijo; Jose Antonio Vazquez Luque; Rosa Ballester Victòria; Gema Navarro Rubio; Mª Rosa Escoda Giralt; Francisco Javier Guirao Garriga; Mª Mercè Rey Ruhi; Mercedes Rigla Cros. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XXVII Congrés Nacional SEAP-IAP, realitzat al Palau d'Exposicions i Congressos de Santander entre els dies 19 i 23 de maig de 2015.

Comuncació escrita: Pòster electrònic: "Carcinoma escamós de vulva localment avançat". S Mutlló, L Ribot, B Cotxs, R Ballester, M Corona, J Antoni. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al 33 Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, realitzat a Bilbao, entre els dies 16 al 20 juny de 2015.

Comunicació escrita: Pòster: "Plasmocitoma renal. A propòsit d´un cas". M. Rosat, A. Prera, R. Martos, M. Martínez, R. Ballester, J. Prats. Hospital Universitari Parc Taulí. Presentat al XIX Simposi de la Societat Catalana d’Urologia, Barcelona, ​​els dies 8 i 9 d’abril de 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Incidència de les mutacions del gen EGFR i reordenament dels gens ALK i ROS1 en 274 casos de càncer de pulmó. Correlació amb tipus histològic i biomarcador TTF-1". X Pou, C Blazquez, R Cursa, J Vázquez, MC Ramos, R Posada, R Ballester, P Serret, FJ Andreu. Servei de Patologia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XII Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, realitzat a l’Hotel Melià de Sitges, els dies 3 i 4 de juny de 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Tumor de cèl·lules gegants ossi de localització atípica". P Serret, R Posada, R Ballester, X Pou, R Orellana. Servei de Patologia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XII Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, realitzat a l’Hotel Melià de Sitges, els dies 3 i 4 de juny de 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Utilitat d’estudis de metilació somàtica mitjançant tècniques de piroseqüenciació". R Cursa, J Vázquez, MC Ramos, C Blazquez, R Posada, R Ballester, X Pou, P Serret, FJ Andreu. Servei de Patologia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XII Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, realitzat a l’Hotel Melià de Sitges, els dies 3 i 4 de juny de 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Estudi de RAS en càncer colorectal disseminat: utilitat d'algoritme diagnòstic amb doble plataforma d'anàlisi mutacional". MC Ramos, R Cursa, J Vázquez, C Blazquez, R Posada, R Ballester, X Pou, P Serret, FJ Andreu. Servei de Patologia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XII Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, realitzat a l’Hotel Melià de Sitges, els dies 3 i 4 de juny de 2016.

Comunicació escrita: Pòster: "Hallatge de neoplàsia intraepitelial cervical sobre mioma uterí". J Jurat, B Cochs, Martí, Ramírez, Ballester i Canet. Servei de Ginecologia i Patologia. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell (Barcelona). Presentat al XXVIII Congrés de l'AEPCC, realitzat a les Palmes de Gran Canària, els dies 24, 25 i 26 de novembre 2016.

PONÈNCIES:

"Carcinoma anaplàstic de tiroide". Sessió de residents de Patologia Endocrina. Societat Catalana d’Anatomia Patològica. Acadèmia de Ciències mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 16/04/2015.

"Hemangioendotelioma epitelioide primari mediastínic, metastàsic. Diagnòstic en un líquid pleural". Sessió de residents de Citologia. Societat Catalana de Citopatologia. Acadèmia de Ciències mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 11/11/2015.

"Presentació de casos pels nous patòlegs: Sarcoma alveolar de parts toves". Sessió de nous patòlegs. Societat Catalana d'Anatomia Patològica. Hotel Gallery de Barcelona. 15/06/2017.

Reconeixements i certificats

Premi al millor pòster (estudi d'una sèrie de casos) per: "Utilitat del Cribratge Universal a la detecció de la sd. de Lynch". R Ballester, R Cursa, MC Blázquez, A Casalots, MC Ramos, J Vázquez, G Llort, C Yagüe, R Posada, X Pou, P Serret, FJ Andreu, atorgat al XII Congrés de la Societat Catalana d'Anatomia Patològica, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, realitzat a l'Hotel Melià de Sitges, els dies 3 i 4 de juny de 2016.

Premi Sessió Presidencial per: "Contribució de l'estudi mutacional de BRAF p.V600E a la detecció de carcinoma papil·lar en punció aspirativa amb agulla fina de tiroide". R Bella, R Cursa, I Capell, X Ara, FJ Andreu, R Orellana, N Combalia, M Prenafeta, S Barcons, CM Blazquez, S Pérez, MC Ramos, JA Vazquez, R Ballester, G Navarro, MR Escoda, FJ Guirao , MM Rey, M Rigla, atorgat al XXVII Congrés Nacional SEAP-IAP, realitzat al Palau d'Exposicions i Congressos de Santander, entre els dies 19 i 23 de maig de 2015.


Membre de la Societat Espanyola d´Anatomia Patològica.

Membre de la Societat Catalana d´Anatomia Patològica.

Membre de la Societat Catalana de Citologia.