Deep Lung o detecció precoç de nòduls pulmonars malignes

La Direcció de Projectes i Millora Continua entén que la innovació és un repte per a les institucions sanitàries. És per això que s'estan forjant aliances estratègiques amb partners tecnològics com Eurecat, amb qui s'ha llançat un projecte pilot per implementar un sistema d'ajuda computeritzada diagnòstica, que involucra tècniques d'intel·ligència artificial i de deeep learning, associat a les radiografies simples de tòrax, buscant un diagnòstic precoç o una detecció precoç de nòduls pulmonars malignes.