Gestió dinàmica en temps real del Servei d'Urgències

Monitoritzar l'estat de les urgències a temps real té com a objectiu ser més eficaços i eficients, millorant el temps d'estada del pacient i la seva satisfacció. Això és el que el servei d'Urgències de l'Hospital Universitari General de Catalunya aconsegueix amb la implementació d'una nova eina de gestió que controla el flux de pacients a tots i cadascun dels circuits que conformen aquest servei. Consisteix en una pantalla d'aeroport on es poden visualitzar tots els pacients que hi ha en curs ja sigui de forma global o per seccions. Podeu veure la informació del pacient, l'hora d'arribada, el circuit que se us ha assignat, l'especialitat, el nivell de triatge, el motiu de consulta, els temps totals d'espera i de què està pendent.