El portal de l‟alumne és l‟eina que permet una comunicació bidireccional de manera asíncrona amb l‟alumne. Gràcies a ell, la informació sempre arriba tant als alumnes com a les referents en docència i d'aquí al personal tutor de l'hospital.
S'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu i el format de mur permet als alumnes arribar de manera ràpida a informació o enllaços relacionats amb les pràctiques. D'aquesta manera s'optimitzen els recursos tant materials com personals i el temps dedicat a fer tràmits, resoldre consultes o solucionar dubtes es minimitza.
Si voleu conèixer-lo una mica més us animem a accedir-hi directament: Portal Infermeria – Servei de Docència (docencia-husc.com)Este enlace se abrirá en una ventana nueva