Smart-Urg, atenció virtual a Urgències

L'Hospital Universitari General de Catalunya ha implementat un nou sistema d'atenció intel·ligent anomenat sala Smart-Urg on s'ofereix al pacient del servei d'Urgències la possibilitat de ser atès per urgenciòlegs de l'Hospital Digital de manera virtual a les consultes immediates.

Segons la valoració que s'efectua al pacient en el punt de triatge, el personal d'infermeria us ofereix la possibilitat de dispensar-vos atenció mèdica virtual, una alternativa ràpida, eficaç i eficient. Es tracta d'una opció que està disponible per a aquells pacients la consulta dels quals no requereix una exploració física i amb un nivell d'urgència lleu. Aquesta opció permet evitar temps despera.

Un tècnic de salut acompanya el pacient a la sala Smart-Urg, habilitada amb els equips corresponents. El tècnic serà qui us assisteixi durant la consulta virtual. L?equip mèdic d?Urgències de l?Hospital Digital atén el pacient mitjançant videoconsulta i el professional de salut disposa d?equips d?exploració digital amb una qualitat d?imatge excepcional que l?urgenciòleg les rep en temps real. L'objectiu és emetre una valoració diagnòstica de manera immediata. Entre aquests equips d‟exploració destaquen un dermatoscopi per visualitzar totes les lesions cutànies; un otoscopi per poder visualitzar les orelles; un iridoscopi per veure les erosions corneals i un aparell per explorar la cavitat bucal i l'orofaríngia.

En cas que es requereixi la realització de més proves diagnòstiques o exploracions, aquestes es faran a l'Hospital i seran valorades per professionals del nostre centre. Si el metge de l'Hospital Digital valora que cal atenció presencial, el servei d'Urgències de l'Hospital atén la consulta.

El pacient disposa de l'informe d'aquesta visita al Portal del Pacient de Quirónsalud.