UNITAT DE FRAGILITAT: TERÀPIA AMB GOSSOS PER AL PACIENT FRÀGIL

La Unitat Integral Multidisciplinar per a l'Abordatge de la Fragilitat de l'Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC) i la Fundació Affinity han posat en marxa un programa de teràpia assistida amb gossos amb l'objectiu de contribuir a la recuperació física i cognitiva de pacients fràgils i/o que han estat ingressats a la UCI. Un pas ferm de la Direcció de l'Hospital en el seu compromís amb la fragilitat, àmbit en què els professionals del HUSC tenen una àmplia experiència, i promou la implementació d'aquelles teràpies que contribueixin a la recuperació de la salut i autonomia dels pacients fràgils.

La Unitat de la Fragilitat del Sagrat Cor dóna resposta al cada vegada més freqüent ingrés hospitalari de pacients d'edat avançada a causa de l'envelliment de la població. En aquests pacients, és habitual que l'hospitalització comporti un deteriorament funcional important motivat per l'aparició de complicacions durant l'estada hospitalària i pel procés d'envelliment mateix. "Per això s'ha creat una Unitat Integral Multidisciplinar per a l'Abordatge de la Fragilitat específica per a la cura d'aquests pacients, adaptant el centre sanitari a les necessitats per fomentar la seva autonomia i dignitat mitjançant l'apoderament i aconseguir una bona adherència terapèutica", explica la directora gerent de l?Hospital, Anna Cruz.

Aquesta unitat, pionera al nostre país, dota els pacients d'eines per a la seva autonomia després de l'ingrés i és on s'emmarca el programa de Fundació Affinity, realitzat a mida de les necessitats d'aquests pacients. El programa es basa en la creació despais dinteracció entre els pacients i els gossos com a part de les sessions de rehabilitació, fisioteràpia o logopèdia del centre.

Amb el gos com a fil conductor es fan exercicis de recuperació, pautats per professionals de l'hospital, d'una manera més lúdica i motivadora. A través d'aquesta i d'altres activitats es crea un espai que permet treballar les emocions sorgides durant el procés de recuperació perquè els pacients se sentin abrigats i segurs.

La Dra. Ana Lozano, cap mèdica de Fragilitat, explica que aquests pacients presenten problemes pulmonars, falta d'aire en caminar o dificultat per respirar profundament; deficiències musculoesquelètiques com a mal d'esquena i debilitat a les extremitats a causa de la posició corporal durant l'hospitalització; i mínims símptomes cognitius per poder participar i col·laborar, entre d'altres.

El treball conjunt dels professionals de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i de l'equip de teràpies de la Fundació Affinity inclou les àrees física i cognitiva/emocional. A partir de la interacció amb els gossos de teràpia en diferents activitats i dinàmiques es treballa la millora de la mobilitat dels pacients, l'estabilitat física, la força a les extremitats i la reducció del risc de caigudes. A nivell emocional, el contacte físic amb l'animal ajuda a reduir l'ansietat i millora l'estat emocional dels pacients.