La Universitat corporativa com a tipus d'aprenentatge, és molt útil a les empreses amb àrees de coneixement molt especialitzades, com la nostra. Permet intercambiar inquietuds, experiències, opinions i crear noves i diferents sinergies de treball. És a més un motor per capacitar als professionals en coneixements, actituds, valors i habilitats és dir en competències específiques i fomentar el desenvolupament professional de l'empleat, permet captar talents i unificar la cultura de l'empresa i del centre.