Valoració de lesions cutànies amb teledermatologia d'alta resolució

Per a pacients amb lesions cutànies com lunars o berrugues de nova aparició o ja existents, en què s'hagin produït canvis recentment, picor o sagnat, l'Hospital Universitari General de Catalunya implementa la consulta de teledermatologia d'alta resolució en què el pacient, a el termini de 48 hores disposarà d'un informe de les lesions elaborat per un dermatòleg. Aquest servei permet disminuir el temps despera en la citació, una valoració, informació i resolució molt ràpida, canalitzant urgentment la patologia maligna i resolent de forma molt àgil la patologia banal.

Presentant les lesions descrites anteriorment i en tan sols cinc passos, el pacient disposarà del resultat i, si escau, del tractament. En primer lloc, el pacient haurà de sol·licitar cita al servei de teledermatologia d'alta resolució. El dia de la visita haurà d'acudir a la consulta de Dermatologia on una infermera del servei prendrà imatges de la lesió a avaluar pel dermatòleg amb un equip de dermatoscòpia digital. La dermatoscòpia o epiluminescència digital utilitza una lent d'augment i un sistema d'il·luminació que fa translúcida la capa còrnia de l'epidermis, cosa que permet veure estructures no visibles a l'exploració simple.

El dermatòleg avaluarà les imatges en un termini de 48 hores, de dilluns a divendres, emetrà linforme corresponent i, en cas que sigui necessari, estendrà una recepta electrònica. El pacient també rebrà les cites per a les consultes successives o derivació, prioritzant latenció presencial per als casos de major gravetat.

El pacient podrà accedir als resultats ia les receptes a través del Portal del Pacient de Quirónsalud. Abans heu d'assegurar-vos que s'ha donat d'alta en aquest recurs. Es pot accedir a través del web o de l'app de Quirónsalud.