El Dr. Albert Balaguer, director del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya, realitza un Curs Pràctic d'Iniciació a la Recerca destinat a adjunts i residents. Els objectius del curs són animar que es faci recerca i treballar en casos pràctics per començar a entendre com es prepara un projecte de recerca. Aquests cursos s'ofereixen des de la UIC a tots els centres sanitaris, s'organitzen al General de Catalunya i estan oberts a professionals d'altres hospitals.

Tots els dijous de 14.30 a 15.30 hores, a la sala de consultes externes de Pediatria, el Dr. Balaguer dota als seus alumnes d'instruments perquè sàpiguen com es llegeix una publicació científica i com es realitza de principi a fi un projecte d'investigació. Els interessats a assistir a aquestes classes magistrals es poden inscriure en qualsevol moment de l'any ja que sempre es fa un ampli repàs de les explicacions de sessions anteriors.


Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.