El Dr. Ernest Balaguer, neuròleg i director d'investigació de l'Hospital Universitari General de Catalunya i responsable de la Unitat d'Investigació Clínica (UDIC), ha estat un dels dos màxims reclutadors (top enrollers) de pacients a Europa per a un assaig clínic que avalua la nova formulació d'un medicament, l'apomorfina, de la farmacèutica Sunovion. Es tracta del producte antiparkinsonià més potent conegut. El Dr. Balaguer ha inclòs en aquest estudi a un total de 16 pacients.

S'avalua la primera i única teràpia sublingual per al tractament agut i intermitent dels episodis d'OFF en pacients amb malaltia de Parkinson, ja comercialitzada als Estats Units amb el nom de KYNMOBI (apomorfina HCI). El Dr. Ernest Balaguer ha destacat que "es tracta d'un "medicament d'ús democràtic" ja que el pacient ho pot prendre quan ell consideri que ho necessita".

La pel·lícula sublingual KYNMOBI (clorhidrat d'apomorfina), una formulació nova d'apomorfina, un agonista dopaminèrgic, no ergòtic, és la primera i única teràpia sublingual per al tractament a demanda, d'acció ultraràpida, en pocs minuts, dels episodis de bloqueig, tan invalidants en la vida diària, associats amb la malaltia de Parkinson. KYNMOBI pot usar-se fins a cinc vegades al dia.