L’Hospital Universitari General de Catalunya va rebre, ahir dimecres 11 d’abril, el premi de la Fundació Avedis Donabedian (FAD) en la categoria d’Excel·lència del Pla de Qualitat a Hospitals. El programa de qualitat del General de Catalunya conceptualitza de forma global i operativa la qualitat assistencial des del punt de vista de l'excel·lència. El pla estratègic és una guia per a implementar un sistema per a la gestió de la qualitat, tot identificant els continguts operatius i els corresponents objectius de forma continuada.

Amb l’objectiu de reconèixer diferents aspectes de la qualitat dels centres i marcar tendències de desenvolupament futur en les diverses àrees, la FAD va crear aquests premis l’any 1993 per a aquelles institucions que disposaven d’un pla de qualitat com a camí cap a l’excel·lència i que podien demostrar els resultats obtinguts en termes de millora de l’assistència i satisfacció dels usuaris.

El lliurament del premi FAD a la Qualitat es va celebrar al Palau de la Música de Catalunya. El Premi Avedis Donabedian a la Excel·lència del Pla de Qualitat a Hospitals compta amb el patrocini dels Serveis Funeraris de Barcelona – Grupo Mémora.

SFB-HUGCSFB-HUGC

Sobre Quirósalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.