El Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya implementa una nova tècnica per al diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer. Es basa en analitzar una mostra de líquid cefaloraquidi (LCR) en la qual es pot determinar la quantitat de proteïna Amiloide i TAU, totes dues relacionades amb la malaltia d'Alzheimer, segons estudis d'investigació recents. La mostra s'obté mitjançant una punció lumbar, prova mínimament invasiva, que requereix unes poques hores de repòs després del procediment. La sensibilitat d'aquests estudis és equiparable a tècniques més complexes i costoses com el PET d'amiloide.

Aquesta tècnica ajuda a discernir entre fallades de memòria benignes, o atribuïts a l'edat, o la presència d'un deteriorament cognitiu per Alzheimer. El diagnòstic precoç és bàsic en aquestes malalties tant per a la cura i tractament com perquè el pacient pugui beneficiar-se dels nous fàrmacs en fase d'estudi que actuen directament sobre aquestes proteïnes anòmales.

L'ús de biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer en el procés diagnòstic de pacients amb deteriorament cognitiu ajuda a un diagnòstic més precoç i precís d'aquesta malaltia, de vital importància en les etapes més primerenques de la malaltia i sobretot en els casos d'inici precoç . A més, l'ús de biomarcadors en el diagnòstic d'Alzheimer ha demostrat poder optimitzar el tractament farmacològic d'aquests pacients evitant despeses i possibles efectes adversos innecessaris. D'altra banda, també obre la possibilitat de participar en assajos clínics per al desenvolupament de teràpies modificadores de la malaltia.

L'anàlisi de LCR en pacients amb deteriorament cognitiu mitjançant punció lumbar no requereix ingrés, només repòs i observació durant unes hores, tot just genera molèsties i la taxa de complicacions (cefalea, infecció, etc.) és molt baixa ja que es fa en condicions ideals d'asèpsia, amb anestèsia local i amb professions qualificats i experts en la seva realització, infermeria i neurologia).

Aquestes valoracions s'han de realitzar en Serveis de Neurologia que disposen d'una valoració especialitzada (Unitats de Memòria) i que ofereixen un equip multidisciplinari (Neuropsicologia, Neuroradiologia, Neurofisiologia, etc.) per a un abordatge diagnòstic complet dels pacients amb deteriorament cognitiu. L'Hospital Universitari General de Catalunya disposa d'aquests serveis i això és de gran importància tant per a metges com a pacients i familiars.

El Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya treballa conjuntament amb la Unitat d'Investigació Clínica (UDIC), liderada pel Dr. Balaguer, que és un referent internacional en la investigació de noves teràpies farmacològiques per l'Alzheimer.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altamente especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.