La implementació de l'escàner FINA de Dreampath al servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari General de Catalunya ha suposat un important pas en el monitoratge i traçabilitat dels processos d'emmagatzematge dels blocs de parafina. Les mostres de teixit dels pacients es processen de forma automatitzada per poder conservar-los en blocs de parafina i així poder realitzar talls molt fins. Després d'uns procediments molt laboriosos s'obtenen unes imatges amb les que els patòlegs poden emetre el diagnòstic.
L'escàner Dreampath Fina representa una millora qualitativa en el laboratori centralitzat d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari General de Catalunya ja que permet una traçabilitat perfecta a l'arxiu dels blocs coneixent informàticament on està cada bloc en tot moment, podent extreure informació complementària sobre qui ho arxiva, qui el busca i els motius de la cerca.
Fins a l'arribada del FINA DREAMPATH, els blocs de parafina es guardaven en arxius ordenats amb números de registre en ordre correlatiu. Actualment, les mostres es poden arxivar sense necessitat de seguir cap ordre en les safates, rendibilitzant així el temps de treball. Basat en l'ús de safates per blocs específicament dissenyades per poder ser escanejades en el sistema FINA, el detector òptic mòbil de l'escàner registra els codis de barres bidimensionals de cada bloc. Sent capaç de monitoritzar amb certesa la posició exacta de cada bloc dins de la safata, la qual estarà associada a un mòdul arxivador, el qual al seu torn estarà localitzat dins d'una sala d'arxiu especifica. La safata disposa de 240 espais dedicats per blocs. Una safata s'escaneja completament entre 2 i 3 minuts. Per a cada bloc sol·licitat es pot veure una vista prèvia de la imatge del codi imprès a la banda d'impressió de la casset i inserir notes addicionals.
El sistema FINA consta de safates per a emmagatzematge de blocs; escàner de safates; mòdul arxivador de safates; PC amb aplicació software per a la gestió i emmagatzematge de dades; dispositiu portàtil de mà per llegir i consultar dades a distància i impressora d'etiquetes per codificar safates.
L'escàner FINA és ideal per: eliminar els errors en les etapes d'emmagatzematge; gestionar millor la quantitat de material present en magatzems temporals i/o definitius de blocs de parafina; oferir la màxima seguretat legal per a l'hospital davant de reclamacions de blocs per part de pacients; rendibilitzar l'acompliment del personal tècnic deixant al personal disponible per realitzar altres tasques més rellevants dins el laboratori; disminuir de manera significativa el factor d'estrès que pateix el personal tècnic i que es genera en les tasques d'emmagatzematge, manteniment i sortida de blocs de parafina dels arxius temporals i / o definitius.
Sobre quirónsalud
Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.
Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.
El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).
A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.