L'Hospital Universitari General de Catalunya va crear el 2009 una unitat d'infermeria referent a l’acompanyament educatiu i creatiu en les malalties, el dol i final de la vida. Aquest mateix any, la direcció d'infermeria es va proposar com a objectiu educatiu i social vetllar per la salut emocional de la comunitat i, especialment, dels infants i joves. El taller "Ara sí que sé" es va crear com a instrument didàctic de referència per a les escoles i s'ha desenvolupat amb la col·laboració de mestres i pedagogs que han contribuït a adaptar, optimitzar i adequar els continguts als diversos col·lectius.

Des de l'Hospital General es va detectar que calia crear instruments específics per a nens i joves. Pares, mares i mestres van percebre que aquests no solien participar en els processos de malaltia, dol i mort, i vivien al marge les situacions familiars que tenien relació amb el dolor. Es va constatar que els adults no sabien com ajudar-los perquè ells tampoc havien rebut una educació a l respecte.

Aquesta mancança va ser el motor que va encoratjar a l'Hospital Universitari General de Catalunya a crear el taller "Ara sí que sé" per a les escoles, com una forma d'ajudar a entendre la normalitat de les adversitats i les emocions que succeeixen al llarg de la vida . Una manera d'ensenyar a cuidar-se en els moments de dolor i saber com tenir cura dels altres. "Ara sí que sé" es va plantejar com un projecte de llarg recorregut amb l'objectiu d'arribar a el major nombre de nens, i en què l'escola era el marc adequat.

El taller es va dissenyar amb un format i característiques que ofereix a nens i joves la possibilitat de descobrir recursos mitjançant la reflexió, en un espai mínim de temps, en el qual es promou el desenvolupament de la intel·ligència emocional en les etapes més determinants de les seves vides .

El Taller es planteja amb els següents objectius: promoure la salut emocional i els processos dol saludables d'infants i joves; reflexionar sobre els canvis i pèrdues al llarg del Cicle de Vida; entendre les emocions (què sentim i per qui ho sentim) i la necessitat d'expressar-les; aprendre a cuidar-se i tenir cura de l'altre davant d'una adversitat; descobrir el poder terapèutic dels rituals; prevenir i detectar l'elaboració de duels complicats i capacitar per transmetre aquests coneixements a la següent generació.

"Ara sí que sé" és un taller gratuït subvencionat per l'Hospital Universitari General de Catalunya, les sol·licituds es realitzen a través dels departaments d'educació dels ajuntaments i s'imparteix a l'aula de l'escola en presència de mestres i tutors.

"Ara sí que sé" ha tingut una gran acollida per part de la comunitat educativa i progressivament han crescut de forma considerable les sol·licituds de les escoles per a impartir el taller als seus alumnes. Fins al moment han participat més de 21.354 alumnes de totes les edats, de més de 92 escoles, de 17 poblacions, de 6 comarques de Catalunya.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altamente especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.