La terapèutica del càncer cutani inclou tècniques quirúrgiques i no quirúrgiques. Dins de les quirúrgiques, la cirurgia microgràfica de Mohs és la tècnica mitjançant la qual s'aconsegueix la revisió completa dels marges quirúrgics amb màxima preservació del teixit, assegurant el menor risc de recidiva i amb uns millors resultats cosmètics.

La cirurgia de Mohs ha emergit com una opció terapèutica per carcinomes d'estirp agressiva amb alt risc de recidiva local. El servei de Dermatologia, conjuntament amb el servei d'Anatomia Patològica, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, tenen una gran experiència en aquesta tècnica que realitzen des de fa més de 30 anys i a la que s'han sotmès centenars de pacients.

La terapèutica per a l'abordatge del càncer de pell inclou tècniques quirúrgiques i no quirúrgiques. Entre les quirúrgiques destaca la cirurgia microgràfica de Mohs, el tractament quirúrgic més efectiu per eliminar el carcinoma basocel·lular i altres carcinomes localment agressius. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix la revisió completa dels marges quirúrgics amb màxima preservació del teixit sa amb fins estètics i funcionals ja que el cirurgià extirpa el càncer de pell capa per capa.

Cada capa de teixit s'examina sota un microscopi fins que les vores del teixit extirpat estan lliures de cèl·lules canceroses quan es visualitzen sota un microscopi. El microscopi proporciona un mètode extremadament precís per extirpar el teixit cancerós. Paral·lelament, es preserva la major quantitat de teixit sa i s'evita una cirurgia addicional.

El pacient roman al quiròfan mentre es va analitzant el teixit extret fins que s'arriba a la pell sana. Assegurant, entre el 97-99%, dels casos la curació del tumor. Aquesta tècnica va ser desenvolupada pel Dr. Frederick Mohs en la dècada de 1930.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.