L'Hospital Universitari General de Catalunya ha utilitzat una innovadora tecnologia, aplicada per primera vegada a Catalunya, per a l'avaluació i tractament d'una pacient amb la síndrome de Mai-Thurner mitjançant un sistema d'ultrasons intravascular (IVUS).

La síndrome de Mai-Thurner és una patologia molt poc coneguda i pot ser molt incapacitant. Es tracta del bloqueig de la vena ilíaca comuna esquerra comprimida al seu pas entre l'artèria ilíaca comuna dreta i el cos de la cinquena vèrtebra lumbar, generant una agressió mecànica constant sobre la paret venosa. Aquesta compressió produeix dolor, edema, inflor i varius a la cama esquerra i genera insuficiència venosa, i pot provocar episodis trombòtics recurrents dels membres inferiors. Presenta major prevalença en dones d'entre 30 i 50 anys i la seva incidència real no és coneguda per ser infradiagnosticada, sent Regne Unit, Estats Units i Espanya els països amb un major nombre de casos.

L'estratègia terapèutica d'elecció per solucionar la compressió en aquesta pacient ha estat la col·locació d'un stent, una malla extensible que s'utilitza per obrir vasos obstruïts. Fins al moment, a Catalunya, per diagnosticar i identificar la compressió de la vena ilíaca comuna esquerra es realitzaven un TAC i una flebografia, una tècnica d'imatge invasiva. Aquesta última consisteix en un estudi radiològic mitjançant injecció de contrast per assegurar-ne les característiques del vas a tractar.

L'equip de Cirurgia Vascular i Angiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, per primer cop a Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir un major coneixement, detall i precisió per avaluar i tractar la síndrome de Mai-Thurner ha utilitzat el sistema d'ultrasons intravascular ( IVUS- Boston scientific) que permet mesurar i estudiar des de l'interior del vas l'efecte que es produeix i els diàmetres vasculars reals. Amb aquesta informació es valora de forma òptima i individualitzada les característiques de diàmetre, contorn i longitud del dispositiu a implantar (stent).

"L'única manera de mesurar i analitzar al detall l'interior d'una vena o artèria i de valorar si una vena està pinçada és passant per l'interior del vas un dispositiu en forma de catèter que conté en un extrem una sonda d'ecografia" explica Enric Roche, cap del Servei de Cirurgia Vascular i Angiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Amb l'ecògraf intravascular IVUS el cirurgià vascular obté una visió interna del got, des de dins cap a fora, amb total detall sense utilitzar radiació. Això permet una màxima eficàcia i informació abans de decidir la implantació de qualsevol dispositiu.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.