L'embolització del genoll o de l'artèria genicular (EAG) és un nou procediment mínimament invasiu i indolor que alleuja el dolor i millora la limitació funcional derivats de l'artrosi de manera immediata i a llarg termini. L'EAG pot retardar o prevenir la necessitat d'un reemplaçament de genoll i millora la mobilitat en pacients amb artrosi de genoll establert. Aquest procediment redueix la inflamació del genoll per millorar la funció i la qualitat de vida de les persones amb mal de moderat a intens.

Les indicacions principals són per al tractament simptomàtic de l'artrosi de genoll lleu i moderada que no respon a mesures més conservadores, tractament d'hemartrosi recidivant de genoll i tractament simptomàtic de l'artrosi després de col·locació de pròtesis de genoll.

La intervenció consisteix a realitzar un cateterisme de les artèries del genoll injectant partícules diminutes a les artèries que va al genoll per reduir el flux sanguini a les zones on es produeixen fenòmens inflamatoris com a conseqüència de l'artrosi aconseguint reduir la inflamació.

El procediment, que es fa de forma ambulatòria i amb una taxa pràcticament inexistent de complicacions, el duu a terme un radiòleg intervencionista, especialista que utilitza raigs X i altres modalitats d'imatges per veure el cos i tractar malalties sense cirurgia. Durant aquest, es cateteritzen les artèries del genoll amb uns fins tubs o catèters i s'embolitzen o tapen les artèries que perpetuen el procés inflamatori causant dolor. En finalitzar el procediment, el pacient és donat d'alta amb mínima analgèsia. L'EAG es fa sota mínima sedació. El procediment dura entre una i dues hores, aproximadament.

Els estudis realitzats mostren una elevada eficàcia en els pacients amb mal de genoll debilitant que no són candidats o no estan disposats a sotmetre's a una cirurgia de reemplaçament de genoll (pròtesi). Si bé és possible que no tracti la destrucció del cartílag subjacent, l'evidència fins ara mostra que aquesta pot ser una manera efectiva de controlar els símptomes.

L'EAG és una alternativa de tractament no quirúrgic per a pacients amb dolor i/o limitació de genoll secundari a artrosi que han fracassat amb la teràpia conservadora, com ara medicaments antiinflamatoris o injeccions de genoll, i que no volen sotmetre's a una cirurgia de reemplaçament de genoll o no són candidats per a ella. També són bons candidats a EAG els pacients amb hemartrosi recidivant o dolor després de la col·locació d'una pròtesi de genoll.

Perfil del pacient candidat a una EAG en el context d'artrosi establerta:

  • Edat: 40-80 anys
  • Dolor de genoll moderat a sever
  • Artrosi objectivada en raigs X, encara que és aconsellable una ressonància magnètica per descartar altres causes de dolor articular.
  • Dolor local al genoll
  • Resistència o fracàs a tractament conservador (medicaments antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) /TP/injecció articular).

L'EAG pot no estar indicada a:

  • Arteriopatia molt severa
  • Artrosi molt avançada (RX)
  • Infecció o malignitat
  • Bon candidat per a la cirurgia pròtesi de genoll