Foto enfermeriaFoto enfermeriaEs disposa de les tècniques adequades a la mateixa consulta per a l'estudi de diferents patologies. Aquestes exploracions són efectuades per un equip de diplomades en Infermeria

Brígida Bueno Llanes

Carmen Luna Jiménez

María José Sánchez Padilla

Dolores Urban Rot

amb àmplia experiència pediàtrica i formació específica per a la seva realització.


Estudi mitjançant cromatografia de gasos

La cromatografia de gasos s'ha convertit en una tècnica senzilla no dolorosa ni molesta per a l'estudi de diferents patologies. El diagnòstic és ràpid i eficaç. La seva realització ha de ser efectuada amb una preparació adequada i amb la quantitat idònia del substrat (substància a estudiar) per evitar resultats falsos.

 • Patologies d'estudi:
  • Intolerància a la lactosa
  • Intolerància a la fructosa
  • Intolerància al sorbitol
  • Estudi de l'estat de la mucosa intestinal en celíacs
  • Estudi de la flora intestinal
  • Estudi de l'Helicobacter pylori
  • Estudi i seguiment d'Al·lèrgia i Intolerància a llet de vaca
  • Rast cutanis
  • Test provocació

efectuats en l'àmbit hospitalari sota control de facultatiu.

 • Estudis en femta
  • Investigació de paràsits
  • Digestión de femta

Aquestes tècniques es realitzen ràpidament aprofitant la visita sense necessitat d'haver de ser portades a un laboratori extern. L'estudi de digestió de femta ens permet saber quin principi immediat (greix, proteïnes o sucres) pot estar sent mal absorbit la qual cosa ens orienta adequadament al diagnòstic


 • Connexió amb els especialistes de la Unitat de Digestiu d'adults per a la pràctica d'altres exploracions
  • Gabinet de Fibroendoscopia
  • Manometries esofàgiques i anals
  • PH-metria esofàgica