Cap de Servei: Professor associat de Digestiu quirúrgic, Fac de Medicina Universitat Internacional de Catalunya.

Staff: Professor associat clínic, per a alumnes de pràctiques de 4t curs i de 6è curs (rotatori)