Unitat de patologia cervical i malalties de transmissió sexual

Es tracta de la unitat que tracta tant les malalties de transmissió sexual com les patologies que afecten vulva, vagina i coll de l'úter (cèrvix)

Les alteracions citològiques que primordialment esdevenen a la regió cervical de l'úter com a producte de la infecció pel virus del papil·loma humà (HPV) experimenten una incidència creixent any rere any.

La unitat de patologia cervical té com a objectiu el diagnòstic i el maneig de les lesions produïdes pel virus del papil·loma humà, tant els seus serotips d'alt risc oncogènic com els de baix risc.

Així mateix realitza una tasca de prevenció primària amb la vacunació davant de l'HPV.

La prevenció i el tractament de qualsevol malaltia de transmissió sexual així com l'assessorament davant d'aquestes malalties és un altre dels objectius rellevants en aquesta consulta.

També la patologia vulvar té una elevada incidència en aquesta unitat, com la presència de cicatrius postpart, ulceres vulvars, berrugues vulvars i perineals…