Pel tractament de l’oncologia ginecològica es requereixen metges especialistes en cirurgia d’alta complexitat i tant utilitzen la cirurgia laparoscòpia com la cirurgia oberta quan és necessari, així com també l’ utilització de la medicina nuclear i tècniques de fluorescència intraoperatòries.

Tots els casos són estudiats pel Comitè d’Oncologia de l’hospital del qual en formen part i el cap d’unitat Dr. Peiró també format part del comitè de tumors de l’hospital.