• Alteracions del patró menstrual.
  • Simptomatologia vasomotora: sufocació, sudoracions...
  • Atròfia urogenital
  • Canvis a la sexualitat.
  • Alteracions psicològiques i de làrea cognitiva.
  • Canvis a la pell.
  • Osteoporosi.