• Eco simple, eco contrast, eco bombolles, eco dobuta, eco tranesofàgic.
  • Ressonància Magnètica basal, per a estudi de viabilitat, per a estudi d´isquèmia.