• Ablacions simples i complexes.
  • Implantació de marcapassos, resinconitzador, desfibril·lador, reveal.
  • Cardioversió elèctrica.