Medicina Preventiva:

El Servei de Medicina és una Unitat funcional multidisciplinària orientada a la prevenció i detecció precoç de les malalties i a millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.

Quin tipus de malaltia atén?

El nostre principal objectiu és mantenir la població lliure de malaltia, per tant la situació ideal és no atendre cap malaltia sinó persones sanes i posar els mitjans per evitar el desenvolupament d'una malaltia.

A qui s'adreça l'especialitat:

El Servei de Medicina Preventiva està dirigit a aquelles persones que estant asimptomàtiques volen fer una avaluació del seu estat de salut o persones amb simptomatologia inespecífica per fer una revisió mèdica bàsica i diagnosticar i/o orientar el seu problema de salut.

Com col·labora l´especialitat de Medicina Preventiva amb les altres especialitats?

La prevenció de la malaltia és multidisciplinar. Les accions que es realitzen en els pacients a les revisions mèdiques estan protocol·litzades, consensuades amb les diferents especialitats i actualitzades periòdicament, en base als nous coneixements científics.

La col·laboració en el treball diari s'estreny per oferir al pacient un servei que contempli el conjunt dels seus problemes i ofereixi una resposta ràpida, coordinada i consensuada.