La medicina interna és l'especialitat clínica per excel·lència.
Estudia i tracta les patologies dels òrgans interns.
La denominació apareix a Alemanya el 1880 com l'especialitat que tracta les malalties "des de l'interior del cos", amb medicaments.


Servei de Medicina Interna
El seu objectiu és l'atenció integral dels pacients amb problemes de salut en un hospital i millorar la seva eficiència.
Realitza l'atenció medica especialitzada des de la prevenció, diagnòstic, tractament fins les cures pal·liatives.
Exerceix la seva tasca fonamental en:

  • El diagnòstic de les malalties, fonamentalment complexes i que afecten diversos òrgans.
  • L'atenció al pacient hospitalitzat, exercint un paper fonamental en la visió global del pacient, en la coordinació i gestió de les diverses patologies, fonamentalment en els pacients crònics.
  • La continuïtat assistencial, en les consultes externes.
  • La col·laboració amb altres serveis com a consultor i coordinador de les patologia fonamental i comorbiditats del pacient.

Els internistes han aprofundit en el coneixement en diverses àrees amb la finalitat d'estar al dia dels avenços diagnòstics i terapèutics.