L'atenció a la dona embarassada hauria de començar abans de l'embaràs.

Conèixer l'estat de salut, detectar possibles malalties silents i millorar el control de les malalties ja conegudes, tant prevalents a la nostra població, com la diabetis o hipertensió, o d'altres com les malalties del tiroide, autoimmunes, infeccioses, de l'esfera anímica, els hàbits tòxics, estat nutricionals, ingesta crònica de medicació, etc... així com indicar les vacunacions recomanades, disminuirà el risc de patologia durant l'embaràs tant per a la mare com per al nadó.

D'altra banda, durant l'embaràs es poden posar de manifest malalties no conegudes prèviament o descontrolar-se les ja conegudes, així com presentat patologies pròpies de l'embaràs com la preeclàmpsia o eclàmpsia.

La dona embarassada seguirà els controls establerts pel ginecòleg i metges habituals. El metge internista atendrà les pacients de risc en coordinació amb el ginecòleg i els metges especialistes en la seva patologia de base, en cas de presentar-la.